Rekonštrukcia

Rekonštrukcia

Príjímateľ: Tradimex spol s.r.o

Miesto realizácie :
Motorest Madona
Zvolenská cesta 27
Banská Bystrica

Opis projektu :
Rozšírenie a skvalitnenie služieb cestovného ruchu v Moteli Madona.
Nadstavba podkrovia na jestvujúcej budove.
Rozšírenie a skvalitnenie ubytovacej kapacity
Zníženie energetickej náročnosti objektu
zvýšenie zamestnanosti.

Odkaz na internetové stránky :
www.sacr
www.economy.gov.sk

Výška príspevku : 210.463,73 €

TOP