Všeobecné obchodné podmienky

Vytvorením rezervácie v ubytovacom zariadení prijímate a súhlasíte s príslušnými storno podmienkami a podmienkami pri nedostavení sa na pobyt v danom ubytovacom zariadení, ako aj s akýmikoľvek dodatočnými (dodacími) podmienkami ubytovacieho zariadenia, ktoré sa môžu vzťahovať na Vašu rezerváciu alebo pobyt, vrátane poskytovaných služieb a/alebo produktov ponúknutých ubytovacím zariadením . V prípade zrušenia rezervácie, alebo v prípade nedostavenia sa na pobyt, môžu byť zo strany ubytovania účtované príslušné mestské poplatky alebo turistická daň. .Upozorňujeme Vás, že rezervácia, ktorá vyžaduje platbu vopred alebo (úplné alebo čiastočné) predplatné, môže byť zrušená (bez predchádzajúceho varovania alebo oznámenia o
nezaplatení platby), v prípade, ak príslušnú (zostávajúcu) sumu(y) nie je možné v plnej výške odviesť v
stanovenom platobnom termíne v súlade s príslušnými platobnými podmienkami ubytovacieho zariadenia a
danej rezervácie. Za oneskorené platby, nesprávne údaje banky, debetnej alebo kreditnej karty, neplatnú
kreditnú/ debetnú kartu alebo nedostatočné finančné prostriedky nesiete riziko Vy a preto nebudete mať
nárok na vrátenie akejkoľvek (nenávratnej) predplatenej sumy, ibaže by s tým súhlasilo ubytovacie zariadenie
alebo Vám to umožnili jeho (predplatné)platobné a storno podmienky. Ak si prajete pozrieť, zmeniť alebo zrušiť Vašu rezerváciu, vráťte sa prosím k Vášmu e-mailovému potvrdeniu rezervácie a nasledujte uvedené inštrukcie. Upozorňujeme Vás, že za storno Vám môže ubytovacie zariadenie účtovať poplatok v súlade s jeho storno podmienkami, podmienkami predplatného a podmienkami nenastúpenia na pobyt. Odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali storno podmienky, podmienky predplatného a podmienky nenastúpenia na pobyt v danom ubytovacom zariadení pred vytvorením rezervácie a pamätali si splatiť zostávajúce splátky včas v súlade s podmienkami danej rezervácie. Všeobecné podmienky, zálohové platby a storno poplatky – Motel Madona

1. Vznik zmluvného vzťahu:
Zmluvný vzťah medzi Motel Madona a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy t.j.
prijatím objednávateľom podpísanej záväznej prihlášky na pobyt a jej potvrdením zo strany Motela
Madona, počet klientov, počet ubytovacích dní vrátane požadovaných služieb.

2. Platba Po doručení potvrdenej objednávky do 5 dní na účet poskytovateľa služieb.

3. Storno poplatky Zrušenie rezervácie
- 30 dní pred nástupom - 50 % z celkovej ceny pobytu
- 20 – 10 dní pred nástupom -80 % z celkovej ceny pobytu
- 9 – 0 dní pred nástupom - 100 % z celkovej ceny pobytu

4. V prípade ukončenia pobytu pred dohodnutým termínom, alebo zníženia počtu ubytovaných hostí
počas rezervovanej doby pobytu, má ubytovateľ právo na úhradu dohodnutej sumy za ubytovanie v
plnej výške.

TOP